Chú ý! Sau khi xác minh email, tài khoản này sẽ quản lý tất cả các đơn hàng đã sử dụng cùng một email này.